چگونه بحران محصول یا کسب‌وکار را اداره کنیم؟

با درک مشکل شروع کنید، تیم را برای تحویل راهکار گرد هم آورید، یک رویداد گذشته‌نگر برگزار کنید تا از بروز مجدد بحران جلوگیری کنید.

چرا این موضوع مهم است:

 شما با بحران‌هایی روبرو خواهید شد و در این حین، توجه همگان به راهنمایی شما در چگونگی اداره‌کردن این بحران‌ها خواهد بود. تیم‌هایی که با موفقیت از بحران عبور می‌کنند، با استفاده از این تجربه قوی‌تر می‌شوند. افرادی که ریسک نمی‌کنند، نه تنها بحران را بدتر می‌کنند بلکه اثرگذاری خود را به عنوان تیم، کاهش می‌دهند.

نحوه استفاده از این اصل:

زمانی که در یک بحران به سر می‌برید، ارزیابی مقیاس آن می‌تواند برای شما دشوار باشد. تشخیص دهید که بحران‌ها اغلب به سه دسته مرسوم تقسیم می‌شوند: افراد، کسب‌وکاری و سازمانی. بر درک مشکل با به‌کارگیری داده‌ها و تحقیقات تمرکز کنید، به‌جای اینکه فقط به سادگی عکس‌العمل نشان دهید. مشکل را به صورت کمّی در نظر بگیرید تا بتوانید آن را تدقیق کنید و تیم را برای ارائه گردشی راهکارهای احتمالی گرد هم آورید.


6

Persian