چگونه به عنوان مدیر محصول رشد کنیم؟

آرزوهای خود را تنظیم کنید، فرصت‌طلب باشید، اقدام به تنظیم اهداف با مدیران یا منتورها کنید، خواستار بازخورد باشید؛ و این موارد را به کار بگیرید.

چرا این موضوع مهم است:

رشد مستلزم حلقه‌های بازخورد و تعامل با جامعه حرفه‌ای شما است. اگر به‌دنبال رشد به شیوه‌ای ساختارمند و فعالانه نباشید، فرصت‌های پیشرفت را از دست خواهید داد. اگر این موارد را به کار نگیرید، تجربه لازم برای پیشرفت را کسب نخواهید کرد.

نحوه استفاده از این اصل:

نقاط قوت و ضعف خود را تصدیق کنید. خود را به چالش بکشید و از دیگران راهنمایی بخواهید. دقیق باشید و خواهید دید که بازخورد بهتری دریافت خواهید کرد. فرصت‌ها را مطالبه کنید به جای اینکه به انتظار ظهور آن‌ها بنشینید. با جامعه مدیریت محصول خود مشارکت کنید و به دنبال منتورهایی باشید که شما را مجبور به رسیدن به اهدافتان کنند.

8

Persian